De Tre Principerna på svenska

Elisabeth Karlehav, 3 Principles for State of Mind

De Tre Principerna på svenska - Elisabeth Karlehav

Startsida

“Under 2013 hade jag privilegiet att bli tillfrågad av Rudi och Jen Kennard från Three Principles Movies om att bli den första från Sverige som talade om De Tre Principerna på svenska på Three Principles Movies.
Det är otroligt inspirerande att dela med mig av Principerna till en större publik i Sverige som länge velat ha tillgång till mer information om De Tre Principerna på svenska; till alla de som hunnit få en inblick i vad insikterna i De Tre Principerna kan föra med sig i form av större lugn, klarhet och trygghet i sin egen tillräcklighet och sin medfödda inre potential och hälsa och till alla de som just börjat upptäcka dessa insikter.”

Elisabeth Karlehav, 3 Principles for State of Mind

Jen och Rudi Kennard, grundarna bakom Three Principles Movies

Under 2009 fick Rudi och Jen Kennard den fantastiska idén att resa världen runt och dokumentera den genomslagskraft insikterna i De Tre Principerna har inom otaliga områden. De reste, filmade och jobbade med framställning av dessa videor på sin egen budget och fritid. Projektet kom att vara livsomvälvande och ibland väldigt tufft – men i slutändan något som fundamentalt förändrade deras liv och deras hjärtan till något större. Sedan projektet startade har de kört över 10 000 km, flugit över 82 000 kilometer, intervjuat över 200 människor och lagt över 3000 timmar på att redigera det inspelade materialet. Idag erbjuder de utbildning, coaching och mentorskap i De Tre Principerna via Innate Wellbeing där de samarbetar med några av de mest erfarna och välgrundade Tre Principer-facilitatorerna i världen.

 

 

Startsida